13.190.000 ₫ 12.990.000 ₫
-2%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món gồm: Chuột + PM diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
14.090.000 ₫ 12.990.000 ₫
-8%
Khuyến mại:
 • - Tặng phần mềm bản quyền Office 365 trị giá 1.200.000đ
Khuyến mại:
 • - Hoàn tiền ngay 1.000.000đ cho khách hàng là học sinh, sinh viên (Áp dụng tới 16/07/2015)
 • Tặng ngay túi xách đựng Laptop
12.590.000 ₫ 12.190.000 ₫
-3%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món trị giá 1.000.000đ gồm: Chuột + phần mềm diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
12.690.000 ₫ 11.990.000 ₫
-6%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món trị giá 1.000.000đ gồm: Chuột + phần mềm diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
11.990.000 ₫ 10.990.000 ₫
-8%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món gồm: Chuột + PM diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
11.290.000 ₫ 10.990.000 ₫
-3%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món trị giá 1.000.000đ gồm: Chuột + phần mềm diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
12.090.000 ₫ 10.290.000 ₫
-15%
Khuyến mại:
 • - Tặng phần mềm bản quyền Office 365 trị giá 1.200.000đ
12.190.000 ₫ 9.990.000 ₫
-18%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món trị giá 1.000.000đ gồm: Chuột + phần mềm diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
9.990.000 ₫ 8.990.000 ₫
-10%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món gồm: Chuột + PM diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
9.990.000 ₫ 8.890.000 ₫
-11%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm bộ quà 4 món trị giá 1.000.000đ gồm: Chuột + phần mềm diệt virus + Tai nghe + Túi đựng Laptop
7.490.000 ₫ 6.490.000 ₫
-13%
Khuyến mại:
 • - Tặng kèm túi đựng Laptop